Unificant ambients

Unificar els ambients d´aquest espai era un hàndicap a tenir en compte… els mobles de la cuina tenien continuïtat amb la zona del passadís. El que demanava que tots dos ambients es fabriquessin amb els mateixos materials, per a aconseguir aquesta unificació.

Es va dissenyar delimitant dues zones ben diferenciades… tota una línia de columnes com a zona de magatzematge i una península com a zona de treball. I es va buscar, a nivell estètic, donar-li un punt de calidessa un punt de calidesa que harmonitzés amb la resta de l’ambient.

Disseny:       Contorns     /     Fotografia:      Estudio Renderia    /    Execució:       Mia Cuina