Textura, color i contrast

El protagonisme d´aquesta cuina es, sens dubte, l´equilibri aconseguit amb els diversos materials que la formen. 

Amb un pràctic espai ubicat a la zona de les columnes que ens permet, conjuntament amb la taula, donar-li el toc de calidesa de la fusta natural.

Fabricada amb el model 610 amb portes lacades mate color blanc amb tirador incrustat a porta. Decoratius i taula amb fusta rexapada de roure natural.

Disseny:      Lara Pujol Garriga     /     Fotografia:   Joan Altés    /    Execució:    Mia Cuina